Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Jak efektivně využít tepelné čerpadlo

Za léta vývoje tepelných čerpadel se toto zařízení změnilo z exotického a často nepochopeného zdroje tepla na běžnou součást mnoha domácností, bytových domů, kanceláří a dalších budov. Přesto je při instalaci tepelného čerpadla potřeba dodržovat základní pravidla, které tvoří rozdíl mezi kvalitní a špatnou instalací. Každá konkrétní aplikace má také své požadavky na optimální provoz, jejichž respektování nám může přinést mnohdy velké sumy peněz na úsporách. Pro řešení Vaší instalace se s důvěrou obraťte na naše techniky.

V dalším si rozeberme pár jednoduchých doporučení pro efektivní a úspornou instalaci tepelných čerpadel:

Vytápění tepelným čerpadlem

Základním požadavkem pro efektivní topný systém s tepelným čerpadlem je co nejnižší rozdíl vstupní a výstupní teploty. Systém je tím efektivnější, čím je tento rozdíl nižší. Z toho důvodu bude každá instalace s tepelným čerpadlem vyžadovat co nejnižší teplotní spády na topném systému.

Dobrá instalace preferuje:

 • Nízkoteplotní systém oproti vysokoteplotnímu,
 • Sálavé systémy oproti cirkulačním
 • Plošné vytápění oproti bodovému, nebo lokálnímu
 • Co nejmenší změny teplot v domě během dne
 • Teplota v topení odvislá od venkovní teploty (ekvitermní řízení vytápění)
 • Oddělení částí budovy s různou vytápěcí teplotou samostatnými topnými okruhy
 • Oddělení ohřevu teplé vody od topení zvláštním okruhem s prioritou ohřevu vody, apod.

Při průměrné teplotě (denní/noční režim) v pokoji 20°C mají moderní vytápěcí systémy (podlahové, stěnové, nebo stropní) maximální výpočtovou teplotu přívodu až 35-40°C s teplotním spádem okolo 10°C.

Moderní vytápěcí systémy stropní mohou mít oproti klasickému podlahovému vytápění až o 20% lepší účinnost. Je to dáno možností udržovat v domě teplotu až o 1-2°C nižší teplotu, než při podlahovém vytápění, při zachování stejné pocitové teploty.

Nicméně tepelná čerpadla OCHSNER vyhovují i vysokoteplotním systémům obvyklým pro rekonstrukce budov, s přívodní teplotou topení až do 60°C. Maximální přívodní teplota vody tepelných čerpadel může být až 65°C. Nicméně i zde platí, že čím nižší je potřebná teplota k vytopení domku, tím větší jsou dosahované úspory.

Ohřev teplé vody čerpadlem

Moderní systémy ohřevu teplé vody tepelným čerpadlem pro domácnost obvykle kombinují několik funkcí:

 • Využívají teplo z odpadního vnitřního vzduchu
 • Pracují v režimu ohřevu na vyšší teplotu, než topný systém, obvykle kolem 52 – 55°C, k čemuž využívají jiný typ chladiva s jinou teplotou varu, kdy tepelné čerpadlo disponuje topným faktorem kolem 4 i při takto vysoké teplotě ohřevu
 • Umožňují také větrání řízené časovým režimem
 • Obsahují funkci ochrany proti Legionelle
 • Obsahují funkci Smart Grid – připojení k chytré síti – ohřev vody zpravidla solární energií za výhodnější cenu (v Česku zatím ve zkušebním provozu lokálně)
 • Mohou obsahovat již integrovaný zásobník o obvyklé velikosti 250 – 300 l, který stačí i pro 5-6 člennou rodinu
 • Disponují často dalšími přídavnými funkcemi, které zvyšují užitnou hodnotu instalace, jako je řízené větrání, možnost připojení solárního ohřevu apod.

Sortiment OCHSNER pro ohřev teplé vody najdete zde.

Ohřev bazénu čerpadlem

Ohřev bazénu tepelným čerpadlem má svá specifika. Kromě ztrátového výkonu bazénu je nutno znát celkovou potřebu tepla, kterou bazén spotřebuje během celého roku. Využití tepelného čerpadla se stává více než slibné.

Tepelnou ztrátu bazénu naši technici přičtou k celkové tepelné ztrátě budovy, přičemž je nutno dbát na to, aby tepelné čerpadlo bylo schopno dodat potřebné množství tepla.

Pro jakýkoli typ bazénu, ovšem zejména pro sezónní provoz, je nanejvýš výhodné řešit jeho ohřev jako přídavnou funkci k funkci vytápění tepelného čerpadla vzduch/voda. Tím jediné zařízení, určené primárně k vytápění, využijeme i pro ohřev bazénu v letním období, kdy topení nepotřebujeme. Navíc, ohřev vychází velmi levně a zvyšuje návratnost investice, protože průměrné teploty v létě a v přechodném období umožňují dosahovat mnohem vyšší topný faktor, než v zimě.

V případě ohřevu bazénu je použití tepelného čerpadla typu vzduch/voda často výhodnější, než použití tepelného čerpadla například země/voda, kde bychom museli navýšit plochu kolektorů pro odběr dostatečného množství tepla ze země. Kromě prodražení takové instalace by navíc toto teplo mohlo během zimy chybět pro vytápění, pokud by se kolektor nestihl dostatečně zregenerovat.

Větrání a chlazení tepelným čerpadlem

V některých případech není nutno pořizovat si nákladnou rekuperační jednotku pro regulaci vnitřní teploty a využití odpadního tepla. OCHSNER nabízí jednodušší integrované řešení funkce ohřevu teplé vody z odpadního vnitřního vzduchu. Tím současně dochází k větrání budovy a také k využití tepla, které jsme již jednou zaplatili pro vytopení budovy.

Tepelná čerpadla typu Europa mají navíc integrovány další funkce, například možnost připojení solárního ohřevu, funkci Smart Grid, časový režim větrání, přídavný elektrický ohřev, atd.

Pro další informace kontaktujte naše techniky.

Zkušenosti našich klientů...

 • Zařízení: OCHSNER GMLW 14 plus
 • Lokalita: Dolný Kubín, okolie
 • Montáž: 2012
Úspory z vykurovania, môžem každoročne investovať do rekreácie našej rodiny.
M. P., Dolný Kubín
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let