Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Voda / voda

Tepelné čerpadlo odebírá teplo obvykle z vody, která se nachází v přijatelné hloubce, anebo vyvěrá na povrch jako pramen.

Výhody

 • Spodní voda, nacházející se pod zemským povrchem, mívá celoročně teplotu okolo +10°C. Z toho vyplývá, že tepelné čerpadlo již nemá moc práce zvednout tuto teplotu na úroveň, která je vhodná k vytápění nebo ohřevu užitkové vody.
 • Tepelná čerpadla typu voda/voda mívají tudíž ty nejlepší topné faktory, s malou potřebou energie dovedou poskytnout vysokou přidanou hodnotu v podobě levné výstupní energie určené k ohřevu.
 • Možnost aktivního i pasivního chlazení
 • Stabilní výkon a topný faktor po celý rok

Předpoklad instalace

 • Dostatek vody pro daný typ tepelného čerpadla
 • Vyhovující kvalita vody
 • Dostatečná teplota vody
 • Schválení čerpání vody hydrogeologickým úřadem
 • Zajištění odvodu použité primární vody (vsakovací studna, apod.)

 

Tepelná čerpadla voda/voda

Tepelná čerpadla voda/voda získávají teplo z vody. Nejčastějším zdrojem bývá podzemní voda, která má stálou teplotu kolem +10°C. Pro stálou teplotu podzemní vody patří tato čerpadla k nejúčinnějším. Systém voda/voda dokáže na 100% pokrýt potřebu tepla a není nutný elektrický dohřev. K nevýhodám může patřit nedostatek zdrojů v přírodě a nutné zkoumání složení vody, voda musí být dostatečně kvalitní. 

Ochsner nabízí tepelné čerpadla z řad Aqua

Zkušenosti našich klientů...

 • Zařízení: OCHSNER AIR 80
 • Lokalita: Brumov
 • Montáž: 2017
Po montáži tepelného čerpadla se nám ohřívá voda v bazénu během pár dnů na příjemnou teplotu. Máme více návštěvníků a delší provozní sezónu.
Brumov
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let