Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Vzduch / voda

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního vzduchu. Výparník je tudíž umístěn ve venkovním prostředí, buďto samostatně – varianta "split", anebo v jednom celku se zbytkem technologie tepelného čerpadla – varianta "kompakt".

Výhody

Dosahované topné faktory tepelných čerpadel OCHSNER vzduch / voda se vlivem dlouhodobého vývoje blíží k topným faktorům strojů země/voda. Navíc při instalaci odpadají rozsáhlé zemní práce nebo nákladné provádění vrtů. I toto je jeden z důvodů, proč obliba tepelných čerpadel typu vzduch/voda neustále roste. V současnosti cca 70-75% všech instalací tepelných čerpadel tvoří tato varianta. Další výhody:

 • Tepelná čerpadla typu vzduch/voda využívají změn v teplotě vzduchu během celého roku. Zejména ohřev teplé vody v letním období, nebo ohřev bazénové vody lze provést s minimálními náklady na energii
 • Možnost aktivního chlazení
 • Výborné sezónní topné faktory
 • Dostatek okolního tepla ve vzduchu – nehrozí "vymražení" kolektoru a snížení účinnosti tepelného čerpadla
 • Kvalitní instalace s výborným poměrem cena/výkon, dobrá návratnost instalace
 • Absence velkých a nákladných zemních prací
 • Možnost umístit výparník do stávající zahrady nebo na pozemek, bez nutnosti větších zásahů
 • Pracuje dobře i ve středních nadmořských výškách s obvyklou roční průměrnou teplotou – využívá se inverzního jevu

Předpoklad instalace

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda může pracovat téměř všude. Přesto existuje několik málo podmínek, které je potřeba dodržet, aby instalace fungovala dlouhodobě a bez problémů:

 • Výparník musí být umístěn v nulovém, nebo kladném převýšení oproti vnitřní jednotce (u varianty "split")
 • Vhodné místo pro umístění výparníku v přijatelné vzdálenosti od vnitřní jednotky
 • Nutnost odvodu kondenzátu z výparníku (vsakováním, drenáží)
 • Dostatečný prostor kolem výparníku aby byla zajištěna správná funkce

 

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Jedná se o ekologické a při tom ekonomické vytápění. Další výhodou je  snadná montáž tepelných čerpadel. Pokud vyberete nebo Vám bude doporučeno tepelné čerpadlo, které využívá jako médium vzduch, nebudete v žádném případě muset provádět výkopové práce na zahradě nebo podobné stavební úpravy. Čerpadla vzduch/voda nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Samozřejmostí je, že tepelná čerpadla mohou pracovat celoročně bez závislosti na počasí. Při dobrém nastavení jsou tyto systémy bezobslužné.  

Ochsner nabízí produkty: AirAir Eagle, Air Station, Air Basic

Zkušenosti našich klientů...

 • Zařízení: OCHSNER AIR BASIC 109
 • Lokalita: Přerov
 • Montáž: 2018
Ideální pro pasivní dům, jsme spokojeni.
Přerov
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let