Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Země / voda

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze země, obvykle prostřednictvím dvou nejčastějších řešení – solankový systém a systém přímého odparu chladiva.

Solankový systém

Odebírá teplo ze země prostřednictvím média, kterým je obvykle roztok etylenglykolu, propylenglykolu, nebo etanolu. Sběrná šachtice musí být umístěna v nejvyšším místě instalace.

Součástí tepelného čerpadla pak bývají primární kolektory (sběrače tepla), které je možno umístit do země několika způsoby:

 • Meandrové uložení (do strojně vytvořených drážek v půdě anebo plošná pokládka)
 • Příkopové uložení (úspora místa a práce)
 • Hloubkový vrt (minimální potřebná plocha)

Výhody

Kvalitní instalace s dlouhou životností a velkou účinností přenosu tepla. Všechny tři způsoby uložení jsou z hlediska provozu a účinnosti téměř rovnocenné, rozdíly jsou ponejvíce v instalované ploše a tím pádem i v ceně instalace. Základními vlastnostmi selankového systému jsou:

 • Výborný topný faktor
 • Možnost pasivního chlazení
 • Stabilní výkon a topný faktor po většinu roku
 • Jednoduché a spolehlivé řešení pro většinu instalací, pokud je podloží pro uložení kolektorů dostatečně kvalitní (vlhká hlinitopísčitá půda)
 • Možnost umístit kolektor do vrtu s minimem potřebného prostoru

Předpoklad instalace

 • Dostatečná velikost pozemku
 • Přístup pro techniku
 • Vhodné podloží pro pokládku, nebo vrty
 • Vhodný sklon nebo svažitost pozemku
 • Místo pro umístění sběrné jímky v nejvyšším místě kolektorového systému
 • Akceptace zemních prací z hlediska zákazníka, apod.

Systém přímého odparu

Unikátní konstrukce, kdy v systému odpadá nutnost použití prostředního média, tj. obvykle glykolu. Konstrukčně je tento typ tepelného čerpadla proveden tak, že předávání tepla na straně zdroje tepla probíhá přímo ze země do chladiva, proudícího v měděných trubkách potažených plastem. Trubky mají průměr 12 mm a délku 70 m a jsou ukládány podobně, jako rozvody solankového systému. V tomto případě není možné využít vrty.

Výhody

 • Kvalitní instalace s dlouhou životností a velkou účinností přenosu tepla. Jelikož chladivo cirkuluje přímo v měděných trubkách uložených v zemi, odpadá předávací výměník tepla – výparník a také oběhové čerpadlo média. Tím se zvyšuje spolehlivost zařízení, snižují se náklady na čerpání solanky a snižuje se také cena tepelného čerpadla.
 • Stabilní výkon a topný faktor po většinu roku
 • Jednoduché a spolehlivé řešení pro většinu instalací s dispozicí příslušného pozemku

Předpoklad instalace

 • Dostatečná velikost pozemku
 • Přístup pro případnou techniku
 • Vhodné podloží pro pokládku
 • Vhodný sklon nebo svažitost pozemku
 • Místo pro umístění sběrné jímky co nejblíže domu
 • Akceptace zemních prací z hlediska zákazníka, apod.

Tepelná čerpadla země/voda

O tepelných čerpadlech se často diskutuje. Diskuze majitelů rodinných domů na téma tepelného čerpadla mívají obvykle stejný průběh. Zprvu převládají pozitivní argumenty, ale nakonec se pozastavíte nad pořizovací cenou, protože investice do tepelného čerpadla není zrovna malá, je třeba se na ni podívat z dlouhodobého hlediska. Tento typ tepelného čerpadla země/voda odebírá teplotu ze země buď formou hlubinných vrtů nebo plošných systémů. Pokud je však systém proveden kvalitně a zdroj za několik let nevychladne, je to velmi efektivní systém s vysokým topným faktorem (topný faktor udává poměr mezi vloženou elektrickou a získanou tepelnou energií. Např. topný faktor 4 znamená, že jsme dodáním elektrické energie do tepelného čerpadla získali čtyřnásobek energie ve formě tepla.

Ochsner nabízí produkty země/voda: Terra, Terra DX

Zkušenosti našich klientů...

 • Zařízení: OCHSNER AIR 18C11
 • Lokalita: Velké Karloivce
 • Montáž: 2019
Prozatím můžeme ohodnotit bezproblémovou a profesionální montáž tepelného čerpadla a skvělou komunikaci s realizační firmou.
Velké Karlovice
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let