Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního vzduchu. Výparník je tudíž umístěn ve venkovním prostředí, buďto samostatně – varianta "split", anebo v jednom celku se zbytkem technologie tepelného čerpadla – varianta "kompakt".

Výhody

Dosahované topné faktory tepelných čerpadel OCHSNER vzduch / voda se vlivem dlouhodobého vývoje blíží k topným faktorům strojů země/voda. Navíc při instalaci odpadají rozsáhlé zemní práce nebo nákladné provádění vrtů. I toto je jeden z důvodů, proč obliba tepelných čerpadel typu vzduch/voda neustále roste. V současnosti cca 70-75% všech instalací tepelných čerpadel tvoří tato varianta. Další výhody:

Předpoklad instalace

Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda může pracovat téměř všude. Přesto existuje několik málo podmínek, které je potřeba dodržet, aby instalace fungovala dlouhodobě a bez problémů:

 

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Jedná se o ekologické a při tom ekonomické vytápění. Další výhodou je  snadná montáž tepelných čerpadel. Pokud vyberete nebo Vám bude doporučeno tepelné čerpadlo, které využívá jako médium vzduch, nebudete v žádném případě muset provádět výkopové práce na zahradě nebo podobné stavební úpravy. Čerpadla vzduch/voda nenarušují teplotní rovnováhu okolí. Samozřejmostí je, že tepelná čerpadla mohou pracovat celoročně bez závislosti na počasí. Při dobrém nastavení jsou tyto systémy bezobslužné.  

Ochsner nabízí produkty: AirAir Eagle, Air Station, Air Basic