Stará kotelna dosluhuje. Dům máte zateplený, okna jsou vyměněná za nová a energetická potřeba klesla přibližně o padesát procent. Starý, předimenzovaný kotel na tuhá paliva, nebo „plýtvavý“ plynový kotel s nízkou účinností byste již nejraději odvezli do sběru.

Nicméně ještě předtím je potřeba vybrat nový zdroj vytápění, který bude odpovídat moderní době a požadavkům na komfort vytápění splňující soudobé standardy.

Naše nabídka obsahuje tepelná čerpadla až do 65°C výstupní teploty, která jsou schopna zajistit vytápění i v stávajícím systému radiátorů, spočtených na vyšší teplotní spády. Je samozřejmostí, že Vám nabídneme nikoli pouze tepelné čerpadlo, nýbrž kompletní kotelnu pro potřeby vytápění, případně chlazení, ohřevu teplé vody, nebo bazénu. Řešení OCHSNER poskytuje také příslušný komfort provozu, ovládání zařízení, vysoké kvalitativní parametry tepelných čerpadel a jejich sestav a v neposlední řadě dlouhou životnost.

Pro další postup nás kontaktujte.

 

Topte levněji s tak zvanými obnovitelnými zdroji

Obnovitelné zdroje mají při vytápění a ohřevu vody mnoho výhod, které dokáží vyvážit nevýhodu vysokých pořizovacích nákladů. Hlavním kladem jsou velice nízké provozní náklady, nezávislé na cenách energetických surovin, kurzu koruny či vládní politice.

Velké oblibě se těší zejména topná zařízení využívající obnovitelných zdrojů, a to tepelná čerpadla. Do bytového domu se hodí všechny druhy tepelných čerpadel. Jejich hlavní předností jsou především velice nízké provozní náklady, nezávislost na dodavatelích energií a jejich cenách. Tepelné čerpadlo je možné umístit do bývalé prádelny či kočárkárny i na plochou střechu domu s tím, že potrubí se propojí mezi tepelnými čerpadly a domovní kotelnou. Odtud bude po nepříliš náročné úpravě zařízení rozváděna topná voda k radiátorům stejným způsobem jako před změnou tepelného zdroje, takže bytů se změna nijak nedotkne. U všech systémů čerpadel platí zásada, že čím nižší teplotu vody musí dodávat do topného systému, tím je větší jejich výkon, a dosahuje se tak vyšších energetických i finančních úspor.