Naše společnost navrhuje také systémy pro využití odpadního tepla.

Typickými oblastmi pro využití odpadního tepla jsou konzervárny, prádelny, živočišná výroba, průmyslová výroba, energetika, automobilový průmysl,  apod.

Tepelná čerpadla nasazená v technologických procesech přinášejí dvojí užitek v podobě vychlazování technického procesu kde je zapotřebí ochlazovat a to z teploty až 55°C a zároveň ohřev teplé vody až na 98°C, která je dále použitelná pro technologické procesy, vytápění, ohřev TUV …

Vše se děje v souběžně při jednom příkonu tepelného čerpadla a tím vychází vysoká efektivita tepelného čerpadla, tedy sdružený topný faktor až 10!

 

 

Aplikace podobného typu mají obvykle vynikající návratnost, přičemž topný faktor u kombinované rekuperace – topení a chlazení současně – je součtem topných faktorů tepelného čerpadla při vytápění a chlazení.

Využití:

+ procesní teplo

+ odpadní teplo ze vzduchu

+ odpadní teplo z vody

+ ostatní odpadní teplo

 

Odpadní teplo se ve většině případů využívá pouze minimálně a zpravidla se nijak neřeší. 

Nasazením tepelných čerpadel toto teplo "zdarma" využijete a můžete opět efektivně použít.

 

Nasazení tepelného čerpadla pro průmyslovou aplikaci je vždy individuální záležitosti, proto nás neváhejte kontaktovat- rádi vás navštívíme i s energetickým auditorem.