Do celkové revitalizace bytového domu vždy patří také volba vhodného způsobu vytápění. Změna tepelného zdroje je vhodná například v případě neúměrně vysokých cen za teplo.

Navržení tepelných čerpadel pro vytápění bytového domu se vyplatí již od ceny kolem 450 – 500 Kč/GJ dálkového tepla.

Instalaci nového zdroje v podobě tepelných čerpadel je možno financovat úvěrem z úspor za vytápění za velmi výhodnou úrokovou sazbu.

V případě zájmu o rekonstrukci Vašeho vytápění nás prosím kontaktujte.

 

Revitalizace bytového domu

Do bytového domu se hodí všechny druhy tepelných čerpadel. Nejčastější volbou je typ vzduch-voda, pro svou snadnou instalaci, a proto, že není nutné pořizovat na pozemku zemní vrty nebo kolektory. Čerpadlo stačí umístit do bývalé prádelny či kočárkárny. Cena čerpadel, akumulačních nádob a zásobníků teplé vody pro panelový dům o 40 bytech nebude nejlevnější. Životnost je však 20 let a při jeho používání ušetříte 50 až 80% nákladů za tepelnou energii. Technicky i ekonomicky nejpřínosnější systémem je čerpadlo vzduch-voda. Přívod a odvod venkovního vzduchu se pak řeší přes otvory v obvodových stěnách. Tepelné čerpadlo je možné umístit i na plochou střechu domu, s tím, že potrubí se propojí mezi tepelnými čerpadly a domovní kotelnou. Odtud bude po nepříliš náročné úpravě zařízení rozváděna topná voda k radiátorům stejným způsobem jako před změnou tepelného zdroje.