Tepelná čerpadla odebírají teplo obvykle z vody, která se nachází v přijatelné hloubce, anebo vyvěrá na povrch jako pramen.

Spodní voda, nacházející se pod zemským povrchem, mívá celoročně teplotu okolo +10°C. Z toho vyplývá, že tepelné čerpadlo již nemá moc práce zvednout tuto teplotu na úroveň, která je vhodná k vytápění nebo ohřevu užitkové vody a tím dosahuje nejvyšších průměrných COP. Systém voda/ voda navrhujeme na 100% pokrytí potřeb tepla, bez nutnosti elektrického dohřevu.

OCHSNER má v nabídce tyto řady: