Tepelné čerpadlo je nejefektivnějším zdrojem tepla.

Při topení tepelným čerpadlem budete mít o 75% nižší náklady na provoz, než u elektrického topení.

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z okolního prostředí. Technologie vzduch-voda se dostala již na takovou úroveň, že je možné efektivně získávat teplo i ze vzduchu o teplotě hluboko pod bodem mrazu, až -25°C.

Pro objektivní posouzení účinnosti tepelného čerpadla slouží tzv. sezónní topný faktor (SCOP), který udává, jak efektivně pracuje zařízení v rámci celého roku.

Kvalitní tepelná čerpadla vzduch – voda dosahují SCOP vyšší než 4,0 (W35). To znamená, že na 1 kW elektrického příkonu získáte 4 kW tepla. Nejúčinnější zařízení pak dosahují SCOP 5,0.

Jak je to možné? Tepelné čerpadlo převádí teplo z nižší hladiny na vyšší hladinu. Děje se tak kontinuálně, v uzavřeném okruhu, pomocí pracovního média (chladiva), změny tlaku, kompresoru a dalších komponentů chladivového okruhu.

Vyžádejte si od nás výpočet návratnosti investice do tepelného čerpadla.