1. Udělujete tímto souhlas společnosti Premium Power s.r.o., se sídlem Oldřichovice 738, 73961 Třinec, IČ: 27369641 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o způsobu nakládání s osobními údaji (dále jen "Nařízení") zpracovávala tyto osobní údaje:
  2. Jméno a příjmení, místo instalace, e-mail a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky. Tyto údaje budou zpracovány a uchovány po dobu tří let.
  3. S výše uvedeným zpracováním udělujete výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@premiumpower.cz
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem
  5. Podle Nařízení máte právo