Chlazení tepelného čerpadla
4.3.2016

VODA
Pokud je spodní voda k dispozici v přijatelné hloubce a v dostačujícímmnožství, jakož i s odpovídající teplotou a kvalitou, lze dosáhnoutnejvyššího průměrného ročního topného faktoru. Konstantní teplota8-12°C zaručuje optimální provoz vytápění
K tomu jsou nezbytné dvě studny: sací a vsakovací. Vsakovací studna musí být vzdálená nejméně 15 metrů, ve směru proudění spodní vody od studny sací.
Pro 1 kW topného výkonu je zapotřebí cca 250 litrů/h vody.Vydatnost studny je nutné prověřit čerpací zkouškou. Pro ověření požadovaných hodnot je nutné provést rozbor složení vody. Často je zapotřebí také vodoprávní povolení.

 

AKTIVNÍ NEBO PASIVNÍ CHLAZENÍ

Voda jako chladič je použitelná jak pro aktivní, tak i pro pasivní způsob chlazení budovy.

 

TEPLO ZE ZEMĚ - SOLANKA

U tohoto systému se teplo ze země přenáší prostřednictvím solankového okruhu do tepelného čerpadla.
Zemní kolektory se mohou pokládat třemi způsoby:
Pokud je plocha zahrady dostatečně velká, jsou ploché kolektory cenově nejvýhodnějším řešením. Plocha pokládky se určuje na základě instalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Jako alternativa se nabízejí spirálové kolektory (trench), které pro instalaci vyžadují menší plochu.

Pomocí hlubinných vrtů lze v zemi uložit geotermální sondy. Optimálníhloubka jednoho vrtu je 100 m a své uplatnění nalézají zejména na pozemcích, kde není dostatek místa pro položení plošného kolektoru. K vrtům jsou zapotřebí příslušná povolení.

 

AKTIVNÍ CHLAZENÍ

Během aktivního chlazení v létě se teplo z místností odebírá prostřednictvím stávající topné soustavy a předává se do země. Při aktivním chlazení je zachován maximální chladící výkon nezávisle na venkovních teplotách.