Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Tepelné čerpadlo jako násobitel energie
1.3.2016

Topný faktor tepelného čerpadla (COP) udává, kolik výstupní energie je dodánoz jednotky spotřebované energie.Topný faktor 4 znamená, že 4 kW topné energie může být vyrobeno z 1 kW elektřiny. 3 kW jsou tak získány zdarma, ze slunce a okolního prostředí.


JAK TEPELNÁ ČERPADLA PRACUJÍ?

Tepelná čerpadla převádějí teplo o nízké teplotě na teplo o vysoké teplotě, dokoncei v zimě, kdy je teplota hluboko pod 0°C. Vše se děje v uzavřeném termodynamickém okruhu pomocí opakovaných změn skupenství chladiva.Tepelná čerpadla využívají sluneční energii uloženou v přírodě a využívají tuto energii k vytápění či ohřevu teplé vody.

 

VYBERTE SI NEJVHODNĚJŠÍ SYSTÉM

OCHSNER znamená kvalitu- na to se můžete spolehnout. K dosažení kvality jsou zapotřebí velké investice do výzkumu a vývoje, dlouhodobé zkušenosti a použití komponent nejvyšší kvality. Nicméně, systém může pracovat optimálně pouze tehdy, pokud byl s ohledem na vaše požadavky správně navržen. To zahrnuje správný výběr zdroje tepla a také typu tepelného čerpadla pro váš systém.

 

PROČ OCHSNER?

Hospodárné využívání našich omezených zdrojů energie a snížení škodlivých emisí musí být našim společným cílem. Vizí OCHSNER je podílet se na dosažení těchto cílů využitím technologie tepelných čerpadel.

 

KOMPLETNÍ PRODUKTOVÁ ŘADA- TOPENÍ, CHLAZENÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY

OCHSNER dodává kompletní produktovou řadu od 2 do 1 600 kW, kdy zdrojem tepla může být vzduch, země nebo voda. Tepelná čerpadla OCHSNER mohou být vybavena funkcí aktivního chlazení - zapomocí reverzního chodu chladivového okruhu, bez nutnosti dalších jednotek klimatizace, bez průvanu. Chlad je distribuován pomocí stávajícího systému (např. stěnové/podlahové vytápění).
Ohřev teplé vody může být zajišťován tepelným čerpadlem na vytápění nebo může být použito tepelné čerpadlo pouze pro ohřev teplé vody - produktová řada EUROPA.
MNOHEM VÍCE NEŽ JEN OHŘÍVAČ
Požadavky na moderní topný systém jsou velmi různorodé. Vedle základních funkcí jako vytápění, chlazení (volitelně) a ohřev teplé vody, OCHSNER nabízí možnost ohřevu bazénu, propojení s fotovoltaickým systémem, správou přes internet, bivalentní provoz s dalším zdrojem tepla a další. Uvedené funkce umožňuje moderní regulátor tepelného čerpadla OCHSNER OTE.

 

OCHSNER JE ERP READY

Každé tepelné čerpadlo a zásobník splňuje požadavky dané směrnicemi na Eco-Design.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER Air Basic 211
  • Lokalita: České Budějovice
  • Montáž: 2015
Máme menší starší rodinný dům a na doporučení montážní firmy jsem si nechali instalovat tepelné čerpadlo Air Basic 211, po dvou zimách jsem si jisti, že jsme si vybrali správně. Děkujeme
České Budějovice
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let