Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Údržba tepelného čerpadla
3.3.2016

Abyste dlouhodobě zabezpečili svou investici, doporučujeme pravidelné servisní prohlídky tepelného čerpadla. Zákaznický servis OCHSNER důkladně prověří stav systému. To Vám umožní udržet provozní náklady na trvale nízké úrovni, prodloužit životnost zařízení a pomůže zabránit nečekaným selháním tepelného čerpadla.
Správné provedení servisu pomáhá nejen šetřit energii ale také chrání životní prostředí.
Legislativa navíc po uživateli vyžaduje pravidelný servis a údržbu topných zařízení. OCHSNER zákaznický servis je proto připraven provést kontrolu funkčnosti, efektivity a bezpečnosti tepelného čerpadla včetně požadavků legislativy.


Dodávka energie přímo z přírody - VZDUCH

Vzduch je všudypřítomný a nevyčerpatelný zdroj.
Díky pokročilému vývoji technologie horizontálních split-systémů,využívá OCHSNER vzduch jako hospodárný zdroj tepla.
Tento systém je vhodný především pro rekonstrukci stávajícího vytápění v budovách, kde většinou nelze využít jiný zdroj tepla z prostorových, či finančních důvodů.
Technické inovace společnosti OCHSNER umožňují účinně využívat vzduch jako zdroj tepla i při nízkých venkovních teplotách. Vysoká spolehlivost a nízké emise hluku jsou obzvlášť charakteristické pro toto zařízení.

Zdroj tepla vzduch je vhodný také pro použití u bivalentně provozovaných zařízení.

 

AKTIVNÍ CHLAZENÍ

Během aktivního chlazení odvádíme teplo z prostoru budovy prostřednictvím venkovního výparníku, ze kterého se zároveň stává kondenzátor. Aktivní chlazení umožňují všechny modely GMLW, AIR BASIC a AIR STATION.

 

TEPLO ZE ZEMĚ – PŘÍMÉ ODPAŘOVÁNÍ

Země je bezplatný a vydatný akumulátor tepla a představuje proto ideální zdroj tepla.
U plochého kolektoru se využívá akumulovaná slunečníenergie – a to konstantně a zcela nezávisle od toho, zda je den nebo noc. Při odborně provedeném návrhu je i v nejhlubší zimě k dispozici dostatek zdrojové energie.
Pomocí systémů přímého odpařování lze dosáhnout nejnižších provozních nákladů ze všech dnes známých systémů zemních kolektorů. Zdarma lze využít až 4/5 energie z prostředí!
Chlór neobsahující a vůči ozonu neutrální chladivo v termodynamickém okruhutepelného čerpadla přímo absorbuje teplo ze země prostřednictvím bezešvých trubek s dvojitou stěnou plochého kolektoru (měď, polyetylenový ochranný plášť). Toto se děje prostřednictvím přímého odpařování chladiva v plochém kolektoru.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER AIR 416 C BASIC
  • Lokalita: ZLÍN
  • Montáž: 2016
Jsme velice spokojeni s naším tepelným čerpadlem, díky precizní montáži a promyšlenému návrhu máme bezproblémový topný systém domu.
Zlín
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let