Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Chlazení tepelného čerpadla
4.3.2016

VODA
Pokud je spodní voda k dispozici v přijatelné hloubce a v dostačujícímmnožství, jakož i s odpovídající teplotou a kvalitou, lze dosáhnoutnejvyššího průměrného ročního topného faktoru. Konstantní teplota8-12°C zaručuje optimální provoz vytápění
K tomu jsou nezbytné dvě studny: sací a vsakovací. Vsakovací studna musí být vzdálená nejméně 15 metrů, ve směru proudění spodní vody od studny sací.
Pro 1 kW topného výkonu je zapotřebí cca 250 litrů/h vody.Vydatnost studny je nutné prověřit čerpací zkouškou. Pro ověření požadovaných hodnot je nutné provést rozbor složení vody. Často je zapotřebí také vodoprávní povolení.

 

AKTIVNÍ NEBO PASIVNÍ CHLAZENÍ

Voda jako chladič je použitelná jak pro aktivní, tak i pro pasivní způsob chlazení budovy.

 

TEPLO ZE ZEMĚ - SOLANKA

U tohoto systému se teplo ze země přenáší prostřednictvím solankového okruhu do tepelného čerpadla.
Zemní kolektory se mohou pokládat třemi způsoby:
Pokud je plocha zahrady dostatečně velká, jsou ploché kolektory cenově nejvýhodnějším řešením. Plocha pokládky se určuje na základě instalovaného výkonu tepelného čerpadla.

Jako alternativa se nabízejí spirálové kolektory (trench), které pro instalaci vyžadují menší plochu.

Pomocí hlubinných vrtů lze v zemi uložit geotermální sondy. Optimálníhloubka jednoho vrtu je 100 m a své uplatnění nalézají zejména na pozemcích, kde není dostatek místa pro položení plošného kolektoru. K vrtům jsou zapotřebí příslušná povolení.

 

AKTIVNÍ CHLAZENÍ

Během aktivního chlazení v létě se teplo z místností odebírá prostřednictvím stávající topné soustavy a předává se do země. Při aktivním chlazení je zachován maximální chladící výkon nezávisle na venkovních teplotách.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER GMSW 17 plus
  • Lokalita: Orlová
  • Montáž: 2012
Jednotka tepelného čerpadla pracuje tak tiše, že běžná lednice, kterou je každý nucen v domácnosti snášet, je proti ní hlučný traktor.
J. K., Orlová
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let