Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Jak funguje tepelné čerpadlo
20.3.2016

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo funguje na stejném principu jako kupříkladu chladnička. Ta odebírá teplo potravinám, tzn. že je chladí a v zadní části lednice topí. Stejně pracuje tepelné čerpadlo, ale s mnohem větším výkonem. Odebírá teplo venkovnímu prostředí (vodě, vzduchu nebo zemi) a pomáhá vytápět například náš dům.
Pricip tepelného čerpadla vzduch-voda se v zásadě neodlišuje od jiných systémů s tepelnými čerpadly. Základem každého tepelného čerpadla je uzavřený okruh s chladivem, který je napojen na dva výměníky: výparník a kondenzátor.


Chadivo je nejprve v plynném stavu nasáto kompresorem, který mu stlačením dodá tepelnou energii a ohřeje ho na teplotu až okolo 80 °C. Následuje průchod tepelným výměníkem (kondenzátorem), kde je tepelná energie chladiva předána do topného okruhu (topné vody), chladivo se ochladí a zkapalní - kondenzuje. Průchodem expanzním ventilem, který prudce sníží tlak kapalného chladiva, dojde vlivem expanze k jeho prudkému podchlazení.


Chladné kapalné chladivo následně putuje do výparníku, kde je ohřáto primárním zdrojem tepla (v tomto případě venkovním vzduchem) a současně se odpaří (změní skupenství na plynné). Opět pak vstupuje do kompresoru a celý cyklus se stále opakuje.

 

Výhody tepelných čerpadel

K výhodám těchto tepelných čerpadel typu vzduch – voda jsou ideální klimatické podmínky. Jejich průměrný výkon je stejný jako u tepelných čerpadel typu země – voda, ale tato čerpadla jsou obecně finančně i technicky mnohem náročnější. Vzduch je jako zdroj tepla nejdostupnější a z ekologického hlediska nejvýhodnější. Teplo odebrané ze vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu.
Tepelné čerpadlo Vám umožní jednoduše a levně využívat i další technologie ve vašem domě. Tepelným čerpadlem lze snadno a levně nejen topit, ale i ohřívat teplou užitkovou vodu, vyhřívat bazén a za určitých podmínek jej můžete využít také jako klimatizaci.


Tepelné čerpadlo je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí než-li jiné zdroje tepla. Proto je také velice podporováno v dotačním programu Zelená úsporám.
Tepelné čerpadlo vzduch - voda je ideálním řešením pro novostavby a rekonstrukce starších topných soustav.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER TERRA 8
  • Lokalita: Brno venkov
  • Montáž: 2017
Tepelné čerpadlo Terra 8 s plošnými kolektory, je pro náš dům ideální řešení, máme neuvěřitelné nízké náklady na topení a teplou vodu.Tato investice se nám rozhodně vyplatila.
Brno venkov
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let