Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Princip tepelného čerpadla
30.3.2016

K čemu slouží tepelná čerpadla? Na jaký princip fungují? To si zkusíme probrat v následujících řádcích.
Tepelná čerpadla fungují na bázi ochlazování, ať už venkovního vzduchu, půdy či vody. V případě tepelného čerpadla se teplo z relativně chladného místa přečerpává na vyšší teplotní hladinu pomocí kompresoru, který je poháněn elektřinou. Teplo je tak odebíráno látkou, která má nízkou teplotu varu. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje (půda, vzduch, voda) vypaří a opustí výparník v plynném stavu. Následně tato látka v plynném stavu vstupuje do kompresoru, kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn vstupuje do kondenzátoru a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec pracovní látka projde přes expanzní ventil, kde se sníží její stále vysoký tlak a teplota.

Tepelné čerpadlo může sloužit například k vytápění bytových prostor, pro ohřev teplé užitkové vody, bazénu atd. Využití tepelného čerpadla nabízí mnoho možností připojení dalších zařízení. Podporuje zapojení solárních panelů na podporu vytápění či ohřevu teplé vody, krbové vložky nebo kotle na elektřinu či plyn. Další možností je dopojení řízeného větrání, či v případě zemních vrtů jejich využití jako pasivní klimatizace s téměř nulovými provozními náklady.

 

Proč se tedy uchýlit k pořízení tepelného čerpadla?

Důvodů pro zvolení tepelného čerpadla je hned několik. Ty nejdůležitější aspekty jsou především šetření financí, jsou ekologická a nakonec je to i samotná technologie. Jak jsme si tedy již řekli, tak tepelná čerpadla čerpají především energii z přírody, zbytek je dodáván z elektrické sítě. Nespornou výhodou je takřka nezávislost na změnách elektrické energie. Čerpáním přírodní energie přispívá čerpadlo životnímu prostředí, výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší v našem blízkém okolí.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER GMLW 14 plus
  • Lokalita: Dolný Kubín, okolie
  • Montáž: 2012
Úspory z vykurovania, môžem každoročne investovať do rekreácie našej rodiny.
M. P., Dolný Kubín
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let