Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Kdy se vám investice do tepelného čerpadla vrátí?
8.4.2016

Tepelná čerpadla jsou jedním ze státem podporovaných zdrojů energie. Na instalaci tepelných čerpadel lze získat dotaci od Státního fondu životního prostředí. Jsou šetrná k životnímu prostředí a proto se řadí mezi alternativní zdroje energie. Princip tepelného čerpadla je jednoduchý. Dal by se popsat jako obrácená chladnička.


Návratnost investice je třeba rozdělit na dvě alternativy. U novostavby se od počáteční investice odečte investice do konvenčního zdroje tepla (například elektrokotle, nebo plynového kotle včetně přípojky) a pak lze jednoduchým způsobem z předpokládaných úspor a s výhledem na změnu ceny energií dospět k návratnosti. Druhá alternativa je při změně zdroje tepla, kde nemáme počáteční investici do konvečního zdroje tepla, takže návratnost je čistě dána pouze počáteční investicí a úsporou. Nesmíme opomenout, že s pořízením tepelného čerpadla do rodinného domu dostaneme sazbu D56, která nám zaručí nižší cenu za 1 kWh elektrické energie pro celou domácnost. Dobu návratnosti nám pomůže zkrátit také dotace. Reálně se návratnost u typického rodinného domu s tepelnou ztrátou 12,5 kW vytápěného elektrokotlem pohybuje okolo 5,5 let a při pořízení dotace se návratnost zkrátí cca o 1 rok.


Životnost tepelného čerpadla se předpokládá 25-30 let a je dána především životností kompresoru, jakožto nejdražšího komponentu v tepelném čerpadle. Životnost kompresoru ovlivňuje celá řada faktorů, proto je důležité, aby tepelné čerpadlo navrhovali odborníci, kteří vědí jak celý systém navrhnout pro co nejdelší životnost. Výměna kompresoru u typického tepelného čerpadla použitého pro vytápění standardního rodinného domu se pohybuje okolo 40 000 Kč.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER GMSW 17 plus
  • Lokalita: Orlová
  • Montáž: 2012
Jednotka tepelného čerpadla pracuje tak tiše, že běžná lednice, kterou je každý nucen v domácnosti snášet, je proti ní hlučný traktor.
J. K., Orlová
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let