Ochsner
Chci
nezávaznou
nabídku

Neomezená energie ze země
22.4.2016

Při využívání země jako zdroje tepla čerpáme sluneční energii uloženou v zemi plošnými kolektory nebo vrty.

Podle typu teplonosného média v zemních kolektorech rozdělujeme systém na solankový nebo přímé odpařování.

  • U systému přímého odpařování jsou použity plošné kolektory. Primární okruh,oproti solankovému systému, neobsahuje oběhové čerpadlo, výměník ani expanzní nádobu.
  • Všechny díly chladivového okruhu jsou bez výjimky pájeny.
  • Díky menšímu počtu použitých dílů dosahuje systém přímého odpařování vyšší provozní bezpečnosti, lepší účinnosti a tím i nižší provozní náklady.
  • Optimalizovaná ODV- vstřikovací sestava (GMDW)
  • Patentované O-Tube kolektory s indikací těsnosti
  • Optimalizovaná dimenze potrubí a protihluková podložka pod každý typ jednotky (GMDW)
  • Snížení hluku pomocí 3- násobného odpružení kompresoru

OCHSNER byl průkopníkem v zavádění technologie přímého odpařování před více než 30 lety. Zkušenosti s takovým řešením jsou potvrzeny tisíci instalovanými systémy s bezporuchovým chodem.
Za tento nový systém byl v roce 1992 byl OCHSNER oceněn Rakouskou státní cenou za invovaci.
Uvedení do provozu, exkluzivně prováděno techniky OCHSNER, je zárukou vysoké efektivity systému a provozní bezpečnosti.


U systému GMSW cirkuluje v kolektorech směs vody a nemrznoucí kapaliny. Toto teplonosné medium absorbuje teplo ze země a přenáší je do tepelného čerpadla. Provoz tepelného čerpadla je jednoduchý.
OCHSNER používá pro cirkulaci teplonosného média pouze vysoce účinná, energeticky úsporná oběhová čerpadla. Dostatečně dimenzované výměníky zajišťují téměř bezztrátový přenos chladiva. Továrně instalovaný nerezový výměník zaručuje dlouhou životnost a odolnost.
Řada GMSW je k dispozici také s funkcí chlazení. Můžete si vybrat mezi aktivním a pasivním chlazením. OCHSNER vám umožní kombinovat obě tyto varianty chlazení.


Zkušenosti našich klientů...

  • Zařízení: OCHSNER AIR BASIC 109
  • Lokalita: Přerov
  • Montáž: 2018
Ideální pro pasivní dům, jsme spokojeni.
Přerov
1
Specialista na tepelná čerpadla již 42 let
2
Stovky tisíc spokojených zákazníků v Rakousku, Německu, Švýcarsku a dalších zemích
3
Nejtišší výparníky na trhu s hlučností od 18 dB(A)
4
Nejvyšší topné faktory (testováno ve WPZ Testzentrum Buchs, Švýcarsko)
5
Široký sortiment provední a výkonů od 2,2kW do 960kW
6
Teplota topení až 65°C ( až 98°C u průmyslových aplikací)
7
Odzkoušená životnost více než 20 let